Persondatapolitik

Introduktion

Denne persondatapolitik gælder for indsamling og behandling af dine personoplysninger i forbindelse med køb, udførelse af opgaver eller ansættelse hos Swed-Mark A/S.

Når du selv giver personoplysninger til Swed-Mark A/S via vores hjemmeside, mail, telefon eller direkte, accepterer du, at dine personoplysninger gemmes og behandles med henblik på, at Swed-Mark A/S opfylder din forespørgsel på den bedst mulige måde. Swed-Mark A/S udfører al håndtering af personoplysninger i henhold til Persondataforordningen (GDPR).

Swed-Mark A/S ønsker med denne Persondatapolitik at vise:

 • hvordan vi opretholder det højeste niveau af sikkerhed for vores kunder og medarbejdere med hensyn til behandling af personoplysninger.
 • hvordan vi på en overskuelig måde håndterer dine personoplysninger.

Dataansvarlig

John Mikkelsen er direktør for Swed-Mark A/S og den dataansvarlige for virksomheden.

Kontaktoplysninger:

Swed-Mark A/S
Marienlystvej 57
7800 Skive
Telefon: +45 96145814
www.swed-mark.dk

Swed-Mark A/S indsamler følgende personoplysninger

Virksomhedskunder og leverandører

 • Almindelige personoplysninger: Navn, adresse, telefonnummer, mobilnummer, e-mailadresse, kunde-/leverandørnummer, CVR-nummer, kontaktinformationer, ordrehistorik, betalingsinformationer.

Medarbejdere

 • Almindelige personoplysninger før/under/efter ansættelse – herunder kontraktlige forpligtelser i forbindelse med ansættelsesforhold.
 • Kun hvis nødvendigt indsamles følsomme personoplysninger.

Formål

Swed-Mark A/S indsamler udelukkende personoplysninger, der er nødvendige for behandling af kunder, leverandører og ansatte.

Eksempler på formål, hvortil Swed-Mark A/S indsamler personoplysninger:

 • Kontaktinformation til kunder/leverandører
 • Kunde/leverandørbehandling
 • Kontaktinformation til fremsendelse af faktura, tilbud, nyhedsbrev m.m.
 • Opfyldelse af lovkrav
 • Kontraktlige og ansættelseskrav over for ansatte

Tidsfrister for sletning/opbevaring

Personoplysninger slettes, når Swed-Mark A/S efter lovgivning ikke længere er pålagt at skulle gemme oplysningerne, eller når der ikke længere er et formål med behandlingen.

Videregivelse af personoplysninger

Swed-Mark A/S videregiver ikke personlige oplysninger til andre uden for virksomheden.

Swed-Mark A/S benytter databehandlere til backup og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på Swed-Mark A/S’ vegne og må ikke anvende personoplysningerne til egne formål. Disse databehandlere er underlagt Databehandleraftaler og kontrolleres løbende angående overholdelse af Persondataforordningen. 

Swed-Mark A/S kan i visse tilfælde også være forpligtet til at videregive personoplysninger i henhold til lovgivning eller efter afgørelse fra en offentlig myndighed.

Ansøgninger

Hvis du søger en stilling hos Swed-Mark A/S, behandler vi dine fremsendte oplysninger til at vurdere, om Swed-Mark A/S vil tilbyde dig ansættelse, samt til kommunikation med dig under rekrutteringsprocessen.

Kun relevante medarbejdere fra ledelsen har adgang til at se fremsendte ansøgninger og personoplysninger.

Hvis Swed-Mark A/S ønsker at gemme oplysninger fra ansøgere, der ikke ansættes, indhentes samtykke fra ansøgeren til opbevaring af ansøgningen i maks. 6 måneder iht. Persondataforordningen.

Sikkerhed

Swed-Mark A/S har truffet alle tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, går tabt, forringes, kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. Personoplysninger og behandling af persondata foretages kun iht. Persondataforordningen.

Cookies

Vores hjemmeside bruger cookies.

Cookies er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende besøgende, huske data og indstillinger samt forbedre funktionaliteten på vores hjemmeside.

Vi anvender ikke cookies til opsamling af personlige oplysninger. Vi videregiver eller deler ikke cookies med tredjeparter. Til information kan cookies ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus. Ønsker du at slette eller blokere for cookies, finde en vejledning her: http://minecookies.org/cookiehandtering.

Juridisk hjemmel (retsligt grundlag)
Swed-Mark A/S behandler personoplysninger med nedennævnte hjemmel for kunder og ansatte:

 • Opfyldelse af en kontrakt
 • Behandling af legitime interesser
 • Samtykker
 • Retslige krav
 • Interesseafvejning

Dine rettigheder

Dine rettigheder i henhold til Persondataforordningen: 

 • Du har ret til at få indsigt i dine personoplysninger.
 • Du har ret til at få en kopi af dine personoplysninger udleveret.
 • Du har ret til at få rettet dine personoplysninger (berigtigelse).
 • Du har ret til at få dine personoplysninger slettet.
  Ønskes dette vil Swed-Mark A/S slette dine personoplysninger, dog med undtagelse af de personoplysninger, som Swed-Mark A/S er pålagt at gemme iht. lovgivning.
 • Du har ret til at trækket dit samtykke tilbage.
  Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på et samtykke fra dig, dog med undtagelse af de behandlinger, som Swed-Mark A/S er pålagt at udføre iht. lovgivning.
 • Du har ret til at få dine personoplysninger flyttet/udleveret (dataportabilitet) i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.
 • Du har ret til at få underretning om evt. brud på datasikkerheden hos Swed-Mark A/S.
 • Du har ret til at indgive en klage over behandlingen til Swed-Mark A/S.
 • Du har ret til at indgive en klage over behandlingen til Datatilsynet

Indsigt, udlevering og overførsel af data

Hvis du har sendt en anmodning om ovenstående, har Swed-Mark A/S fire uger til at rette, slette, udlevere eller overføre oplysningerne. Anmodningen skal underskrives af dig samt indeholde dit navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse samt kopi af dit pas eller dit kørekort.

Swed-Mark A/S kan afvise anmodninger, der enten er urimeligt gentagende, kræver uforholdsmæssig teknisk indgriben, påvirker beskyttelsen af andres personlige oplysninger, eller i situationer hvor den ønskede handling må anses for værende yderst kompliceret.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller klager til Swed-Mark A/S’ behandling af personoplysninger kan du henvende dig til os – se kontaktoplysninger øverst.

Medfører dette ikke en afklaring, kan en eventuel klage herefter rettes til Datatilsynet. Den aktuelle kontaktadresse kan findes på www.datatilsynet.dk